DE EN PL
święta 2017 tech. druku art. rzeźba rys_mal projektowanie graficzne podstawy projektowania podstawy filmu i fotografii fotografia artystyczna

Wiem, jak i pracuję

Wychodząc naprzeciw wspomaganiu młodzieży w ich rozwoju zawodowym Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym rozpoczęło realizację projektu „Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego drogą do stabilnego zatrudnienia”. Szeroko pojętymi celami projektu są: podniesienie u uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, wypracowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnialności uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.
Realizacja projektu umożliwi 48 uczniom na odbycie staży zawodowych u 6 pracodawców w okresie miesięcy wakacyjnych 2017 i 2018 roku. Będą uczestniczyć w dwóch szkoleniach, z których jedno pozwoli im na zdobycie umiejętności interpersonalnych pożądanych na rynku pracy. Dodatkowym celem projektu będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli, pozwalające na zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach z technik komunikacyjnych i tzw. „umiejętności miękkich” – kompetencjach personalnych wymaganych na współczesnym rynku pracy. W szkoleniach z tego obszaru wezmą również udział nauczyciele. Projekt zakłada także studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej. Ponadto nauczyciele podniosą swoje umiejętności z tematyki projektowania, grafiki 3D.


W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
1.Rekrutacja i diagnoza uczniów razem z pracodawcami i doradcą zawodowym.
2.Szkolenia kompetencji twardych i miękkich.
3.Staże zawodowe u pracodawców.
4.Dokształcanie nauczycieli.


Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów i nauczycieli przedmiotów artystycznych Liceum Plastycznego. Rekrutacji podlegać będą uczniowie klasy III oraz ci uczniowie klasy II, którzy do maja 2019r. skończą 18 lat. Zakłada się, że do rekrutacji przystąpi 36 uczniów w 2019 i 36 w roku 2020.W wyniku realizacji zadań 48 uczniów dzięki stażom u pracodawców i
szkoleniom zwiększy swoje szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie plastyka. Nabędą umiejętności i kompetencje, które zapewnią im poczucie własnej wartości na przyszłym rynku pracy. Dzięki projektowi szkoła wzbogaci się o nowe narzędzia pracy, między innymi komputery z programem Zbrush służącym do cyfrowego rzeźbienia, modelowania oraz malowania.

Projekt finansowany jest ze środków UE, budżetu państwa i Starostwa Powiatowego.

 


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus