DE EN PL
kolor 10-lecie LP

Szkoła Odkrywców Talentów

szkoła odkrywców talentów

Odkrywamy talenty? Z wielką przyjemnością!

Tytuł ten nadawany jest szkołom, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży.

Szkołą odkrywców talentów może zostać placówka oświatowa, w której nauczyciele prowadzą systematyczną pracę z uczniami zdolnymi i mają na tej płaszczyźnie konkretne osiągnięcia.

Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień młodzieży: przedmiotowych, sportowych, artystycznych oraz społecznych lub obywatelskich.

 

 


Szkoła dbająca o rozwój ucznia zdolnego :

  • oferuje uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
  • umożliwia uczestnictwo w konkursach i olimpiadach,
  • posiada zapisy w dokumentach szkoły dotyczące edukacji uczniów zdolnych,
  • współpracuje z innymi szkołami, instytucjami organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami w podejmowaniu wspólnych działań, które służą rozwijaniu uzdolnień uczniów,
  • współpracuje z uczelniami wyższymi- uczniowie uczestniczą w wykładach, laboratoriach, przygotowują projekty, uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami.


W Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym duży nacisk kładziemy na pracę z uczniem zdolnym, rozwój artystyczny, zawodowy. Z rodzicami planujemy i troszczymy się o rozwój potencjału naszych uczniów. Staramy się dbać o wyposażenie pracowni i zapewnienie uczniom najlepszych warunków do rozwijania pasji i talentów. Inspirujemy do poszukiwań, realizujemy często niemożliwe pomysły, łączymy różne dziedziny sztuki.

Nauczyciele prowadzą wiele zajęć dodatkowych, uczniowie odnoszą sukcesy i pokazują swoją twórczość szerokiej publiczności.

Za najważniejsze z realizowanych działań uznaliśmy:

Zajęcia z Animacji 3D prowadzone przez Pana Sylwestra Mazurka. Przedmiot przybliża techniczną wiedzę z zakresu grafiki bitmapowej oraz animacji 3D i motion graphic, pomaga rozwijać kreatywność, sprzyja eksperymentowaniu i poszukiwaniu własnego języka artystycznego. Pole działań jest bardzo szerokie, co pomaga uczniom odkrywać ich predyspozycje i zainteresowania. Najważniejszym sukcesem jest Nagroda Grand Prix dla Joanny Tomaszewskiej w V Ogólnopolskim Konkursie Projektowym - Kalendarz Autorski - Poznań 2012.

Zajęcia teatralno-literackie prowadzone przez Panią Dominikę Lewicką-Klucznik na małej scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu promują wśród uczniów współczesną dramaturgię oraz teatr awangardowy poprzez prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Teatralnego przy Scenie przy stoliku, organizowanie Scen Literackich dla młodzieży, udział w festiwalach teatrów offowych. W roku 2009 uczennica klasy II - III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym - w 2011 roku wyróżnienie uczennicy w V Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym "Mocni w słowie" - w 2011 roku - wyróżnienie w miejsce w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym

Zajęcia dodatkowe z rysunku i malarstwa prowadzone przez Panią Aleksandrę Matulewicz kładą nacisk na nabycie odpowiednich umiejętności warsztatowych, gromadzenie wiedzy oraz przekładanie jej na praktykę, co wymaga ogromnego wysiłku, kreatywności. Uczniowie osiągają liczne sukcesy między innymi w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KOMPOZYCJE, I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: "Uciekam na wieś, bo..." oraz Przeglądach Szkół Plastycznych

Grafikę warsztatową prowadzi Pan Janusz Kozak i zachęca uczniów do traktowania przedmiotu jako płaszczyzny poszukiwań. Ten sposób kreacji przynosi efekty w postaci laurów wyróżnienie w I Międzynarodowym Konkursie Na Grafikę Rysunek i Inspirowany Twórczością Wyczółkowskiego- Bydgoszcz oraz II miejsce, wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie KOMPOZYCJE 2011

Liceum Plastyczne – więcej niż szkoła!

Pliki do pobrania


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus