DE EN PL
święta 2017 tech. druku art. rzeźba rys_mal projektowanie graficzne podstawy projektowania podstawy filmu i fotografii fotografia artystyczna

Rodzice

Zgodnie z przyjętym Regulaminem pracowni artystycznych oraz Regulaminem Rady Rodziców materiały plastyczne na zajęcia z przedmiotów artystycznych kupowane są ze środków pochodzących z budżetu szkoły oraz środków finansowych gromadzonych przez Radę Rodziców.

Rodzice zobowiązani są do wpłaty 250 zł rocznie w ramach Funduszu Plastycznego gromadzonego na koncie Rady Rodziców.

Wpłaty nalezy dokonywać na konto:

Stowarzyszenie TalentArt

Braniewsko  - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku

90 8313 0009 5200 0212 2000 0010

z dopiskiem: fundusz plastyczny, imię i nazwisko ucznia, klasa   


Pliki do pobrania


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus