DE EN PL
święta 2017 tech. druku art. rzeźba rys_mal projektowanie graficzne podstawy projektowania podstawy filmu i fotografii fotografia artystyczna

Rekrutacja 2017/18

Wyniki egzaminu wstępnego:

Składanie oryginałów dokumentów (świadectwa oraz zaświadczenia OKE)  przez kandydatów, którzy zdali egzamin: do 27 czerwca 2017r. godz.15.00. Uczniowie zostaną przyjęci do szkoły po dostarczeniu wymienionych dokumentów w dniu 29 czerwca 2017r.

 Spotkanie  uczniów przyjętych do klasy I i ich rodziców z dyrektorem szkoły i wychowawcą - 30 czerwca 2017r. godz. 17.00

 Informujemy, że posiadamy jescze wolne miejsca do klasy I i ogłaszamy drugi nabór.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
Do 5 lipca – składanie dokumentów
6 lipca – badanie predyspozycji z zakresu rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej; rozmowa
7 lipca – wyniki postępowania rekrutacyjnego
10 lipca – składanie oryginalnych dokumentów
11 lipca – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

Wymagane dokumenty do II drugiego naboru:

  • podanie o przyjęcie do szkoły: podanie
  •  zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum oraz wykaz ocen za I semestr roku szkolnego 2016/17 wraz z oceną
    z zachowania lub kserokopia świadectwa ukonczenia gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie.

 


Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia
/dz; w;z /2,3,4

Planowana liczba uczniów w oddziale

Planowana liczba oddziałów

Planowana liczba uczniów ogółem

Język obcy

Podbudowa

Liceum Plastyczne:
Zawód : plastyk 347(07)
Specjalność:
- fotografia i film
- techniki graficzne

 

Dz/4

 

28

 

1

 

28

 

j. angielski
j. niemiecki

 

Gimnazjum


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus