DE EN PL
święta 2017 tech. druku art. rzeźba rys_mal projektowanie graficzne podstawy projektowania podstawy filmu i fotografii fotografia artystyczna

Rekrutacja

 Nauka w Liceum Plastycznym obejmuje czteroletni cykl kształcenia. Młodzież zdobywa wiedzę z dwóch bloków przedmiotowych:

w zakresie podstawy programowej liceum ogólnokształcącego oraz w zakresie artystycznym. W połączeniu z szerokimi możliwościami rozwoju i promowania swojej twórczości (udział w przeglądach artystycznych, wystawach, konkursach, projektach międzynarodowych, plenerach, performance’ach) uczeń rzetelną otrzymuje podbudowę do zdania:

- egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych
- egzaminu dyplomowego nadającego tytuł plastyka i uprawniającego do wykonywania zawodu.

Wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz specjalizacji dokonywany jest przez ucznia w II semestrze nauki w klasie I.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła proponuje specjalności:
Techniki graficzne – specjalizacja: techniki druku artystycznego
Fotografia i film – specjalizacja: realizacje intermedialne

Podania do szkoły  w II naborze należy składać w terminie do 5 lipca 2017 roku w siedzibie szkoły.  

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły: podanie
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum oraz wykaz ocen za I semestr roku szkolnego 2015/16 wraz z oceną
    z zachowania lub kserokopie dokumentów: świadectwo ukonczenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego 
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku pzreciwskazań do nauki w Liceum Plastycznym 

 Egzaminy wstępne odbędą się 6 lipca 2017 roku zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły;

8.30 - 10.00 - rysunek

10.00 - 11.30 - malarstwo

11.40 - 13.10 - kompozycja przestrzenna (rzeźba) 

od 13.10 - rozmowa kwalifikacyjna 

 Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?


 

 

Pliki do pobrania


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus