DE EN PL
II nabór 2017 wystawa końcoworoczna dyplom2017 rzeźba projektowanie graficzne podstawy filmu i fotografii fotografia artystyczna techniki druku artystycznego rysunek i malarstwo Biennale_inspiracji

Rekrutacja

 Nauka w Liceum Plastycznym obejmuje czteroletni cykl kształcenia. Młodzież zdobywa wiedzę z dwóch bloków przedmiotowych:

w zakresie podstawy programowej liceum ogólnokształcącego oraz w zakresie artystycznym. W połączeniu z szerokimi możliwościami rozwoju i promowania swojej twórczości (udział w przeglądach artystycznych, wystawach, konkursach, projektach międzynarodowych, plenerach, performance’ach) uczeń rzetelną otrzymuje podbudowę do zdania:

- egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych
- egzaminu dyplomowego nadającego tytuł plastyka i uprawniającego do wykonywania zawodu.

Wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz specjalizacji dokonywany jest przez ucznia w II semestrze nauki w klasie I.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła proponuje specjalności:
Techniki graficzne – specjalizacja: techniki druku artystycznego
Fotografia i film – specjalizacja: realizacje intermedialne

Podania do szkoły należy składać w terminie do 8 czerwca 2017 roku w siedzibie szkoły.  

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły: podanie
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum oraz wykaz ocen za I semestr roku szkolnego 2015/16 wraz z oceną
    z zachowania,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie.

 Egzaminy wstępne odbędą się w dniach : 12,13 czerwca 2017 roku zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły.

 

Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?


 

 

Pliki do pobrania


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus