DE EN PL
święta 2017 tech. druku art. rzeźba rys_mal projektowanie graficzne podstawy projektowania podstawy filmu i fotografii fotografia artystyczna

podstawy filmu i fotografii

 Przedmiot podstawy filmu i fotografii realizowany  jest w klasie II i III. W ramach przedmiotu uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia związane z fotografią i filmem. Podstawowym elementem nauki są ćwiczenia praktyczne ściśle powiązane z elementami  techniki i technologii rejestracji obrazu fotograficznego i filmowego oraz kreatywnego myślenia. Podczas zajęć uczniowie poznają obsługę sprzętu, pracę w studio oraz plenerze jak i podstawowe narzędzia do obróbki obrazu. Uczniowie poznają szerokie zastosowanie fotografii, które jest niezbędne w zawodzie plastyk.

Katarzyna Sawicka


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus