DE EN PL
10-lecie LP

Wiem, jak i pracuję

Wychodząc naprzeciw wspomaganiu młodzieży w ich rozwoju zawodowym Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym rozpoczęło realizację projektu „Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego drogą do stabilnego zatrudnienia”. Szeroko pojętymi celami projektu są: podniesienie u uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, wypracowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnialności uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.
Realizacja projektu umożliwi 48 uczniom na odbycie staży zawodowych u 6 pracodawców w okresie miesięcy wakacyjnych 2017 i 2018 roku. Będą uczestniczyć w dwóch szkoleniach, z których jedno pozwoli im na zdobycie umiejętności interpersonalnych pożądanych na rynku pracy. Dodatkowym celem projektu będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli, pozwalające na zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach z technik komunikacyjnych i tzw. „umiejętności miękkich” – kompetencjach personalnych wymaganych na współczesnym rynku pracy. W szkoleniach z tego obszaru wezmą również udział nauczyciele. Projekt zakłada także studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej. Ponadto nauczyciele podniosą swoje umiejętności z tematyki projektowania, grafiki 3D.


W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
1.Rekrutacja i diagnoza uczniów razem z pracodawcami i doradcą zawodowym.
2.Szkolenia kompetencji twardych i miękkich.
3.Staże zawodowe u pracodawców.
4.Dokształcanie nauczycieli.


Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów i nauczycieli przedmiotów artystycznych Liceum Plastycznego. Rekrutacji podlegać będą uczniowie klasy III oraz ci uczniowie klasy II, którzy do maja 2019r. skończą 18 lat. Zakłada się, że do rekrutacji przystąpi 36 uczniów w 2019 i 36 w roku 2020.W wyniku realizacji zadań 48 uczniów dzięki stażom u pracodawców i
szkoleniom zwiększy swoje szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie plastyka. Nabędą umiejętności i kompetencje, które zapewnią im poczucie własnej wartości na przyszłym rynku pracy. Dzięki projektowi szkoła wzbogaci się o nowe narzędzia pracy, między innymi komputery z programem Zbrush służącym do cyfrowego rzeźbienia, modelowania oraz malowania.

Projekt finansowany jest ze środków UE, budżetu państwa i Starostwa Powiatowego.

 

 

 

 

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym po raz kolejny dało swoim uczniom szansę na rozwój. Pełnoletni uczniowie mogli bowiem uczestniczyć w dofinansowanym przez Unię Europejską projekcie „Wiem jak, i pracuję-staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym szansą do szybkiego zatrudnienia”. Osoby w niego zaangażowane już uczestniczyły lub właśnie uczestniczą w miesięcznym stażu zawodowym w jednej z firm związanych z elbląskim rynkiem artystycznym- są to Architekt Adriana Ronżewska-Kotyńska, Koni, Lider, Contakt, Lira oraz Foto Bannach. W tym roku w projekcie bierze udział 24 uczniów liceum. W miesiącach maj- czerwiec uczestniczyli w dwóch szkoleniach; z komunikacji interpersonalnej oraz Design Thinking a w lipcu i sierpniu uczestniczą w stażach zawodowych. Dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie jest to niesamowita szansa na zapoznanie się z artystycznym rynkiem pracy już na poziomie nauki w liceum. Jest to również okazja do zdobycia nowych umiejętności oraz wykorzystania w praktyce tych już opanowanych. Stażyści są czynnie zaangażowani we wszelkie dziedziny sztuki, takie jak: malarstwo (wykonywanie murali), design (projektowanie materiałów promocyjnych, okładek, itp.), fotografia czy organizacja wydarzeń artystycznych. Uczestnicy projektu mają też możliwość do nawiązania wielu ciekawych kontaktów oraz poznania przyszłych możliwych pracodawców. Dodatkowo wszyscy ci, którzy przepracowali odpowiednią ilość godzin stażu, nagradzani są stypendiami. „Wiem jak, i pracuję…” to niezwykle wartościowa inicjatywa, która pozwala uczniom Liceum Plastycznego rozwijać się na interesujących ich płaszczyznach. Oprócz ogromnego doświadczenia i wielu umiejętności, zapewnia ona ciekawe i wartościowe spędzenie wakacyjnych chwil oraz pozwala zaznajomić się z realiami pracy w branży artystycznej.

Julia Olenkiewicz

 Galeria


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus