DE EN PL
10-lecie LP

Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne

01-10-2018
Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014-2020. 

Oś priorytetowa: Dostep do wysokiej jakości usług publicznych RPWM. 09.00.00
Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
Tytuł projektu: „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne.
Miejsce realizacji ; Powiat Elbląski – Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Termin realizacji : 12.04.2017 – 30.11.2018
Ogólna wartość projektu: 837179,46 zł
Dofinansowanie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym : 63810,16 zł
Opis projektu: Projekt dotyczył instalacji sieci komputerowej na budynkach szkolnych Liceum Plastycznego wraz z elektryką i obwodami zasilania dedykowanego pod komputery oraz zakup niezbędnego wyposażenia komputerowego. Zakupione w ramach projektu sprzęty komputerowe wraz z oprogramowaniem pozwoliły na podniesienie jakości nauczania w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus