DE EN PL
10-lecie LP

Rekrutacja

Nauka w Liceum Plastycznym obejmuje czteroletni cykl kształcenia. Młodzież zdobywa wiedzę z dwóch bloków przedmiotowych: w zakresie podstawy programowej liceum ogólnokształcącego oraz w zakresie artystycznym. Zobacz: Ramowy Plan Nauczania

W połączeniu z szerokimi możliwościami rozwoju i promowania swojej twórczości (udział w przeglądach artystycznych, wystawach, konkursach, projektach międzynarodowych, plenerach, performance’ach) uczeń otrzymuje rzetelną podbudowę do zdania:

1. Egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych ( nasi uczniowie najchętniej wybierają przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: jezyk polski, język angielski, matematyka, historia sztuki). Tutaj: wyniki egzaminu maturalnego.
2. Egzaminu dyplomowego nadającego tytuł plastyka i uprawniającego do wykonywania zawodu.

Wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz specjalizacji dokonywany jest przez ucznia w II semestrze nauki w klasie I.

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła proponuje specjalność Techniki graficzne – specjalizacje: techniki druku artystycznego oraz projektowanie graficzne. 

Podania do szkoły  należy składać w terminie do 31 maja 2018 roku w siedzibie szkoły.  

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły: podanie
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum oraz wykaz ocen za I semestr roku szkolnego 2017/18 wraz z oceną
    z zachowania lub kserokopie dokumentów: świadectwo ukonczenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego 
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku pzreciwskazań do nauki w Liceum Plastycznym 

 Egzaminy wstępne odbędą się 4 i 5 czerwca 2018 roku zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły.

 Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?

Po ukończeniu Liceum Plastycznego absolwenci najchętniej wybierają dalsze kierunki kształcenia:

 1. artystyczne, m.in.:

- malarstwo, sztuka w przestrzeni publicznej,
- grafika,
- intermedia,
- wzornictwo,
-rzeźba, ceramika,
- architektura wnętrz,
- fotografia
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


2. humanistyczne, m.in.:
- historia sztuki
- filologia angielska, filologia polska, skandynawistyka, języki wschodnie,
- kulturoznawstwo,
- dziennikarstwo,


3. politechniczne, m.in.:
- architektura
- budownictwo
- geologia

lub podejmują pracę w działach reklamy, projektowania, designu, instytucjach kultury a także zakładają własną działaność gospodarczą m.in. w zakresie projektowania graficznego.


Pliki do pobrania


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus