DE EN PL
10-lecie LP

Pracownie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym

Jubileusz dziesięciolecia Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym to świetna okazja, aby przybliżyć funkcjonowanie  naszej placówki. Kontynuujemy zatem cykl artykułów – w tym miesiącu prezentujemy Pracownię Rysunku i Malarstwa. I choć zajęcia z tego przedmiotu nie są w szkole jedynymi z dziedziny sztuk plastycznych (uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu fotografii, projektowania, grafiki komputerowej; specjalizują się w technikach druku oraz intermediach), to stanowią niezwykle istotną część programu nauczania.

Pracownia Rysunku i Malarstwa w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym znajduje się na poddaszu starego budynku gospodarczego. Staranna adaptacja tej zabytkowej przestrzeni na pracownie artystyczne w początkach organizacji szkoły rozpoczęła się wielkim sprzątaniem. Wśród gratów i rupieci znalazła się tam stara, niemiecka walizka z czystą bielizną, spisem zawartości i afiszem reklamowym jakiejś elbląskiej firmy odzieżowej. Zapewne zapomniana w popłochu pakowania zawieruchy ewakuacyjnej w 1945 roku. Znak czasu, memento świata, na jakim żyjemy.

   Zanim jednak powstała pracownia na poddaszu ....

             Początki nie były łatwe. Liceum Plastyczne kawałek po kawałku wykuwało swoje miejsce w przestrzeni kulturalnej regionu i kraju, ale nade wszystko swoje fizyczne miejsce do pracy. Pierwsza pracownia rysunku i malarstwa została zaaranżowana w dawnej oranżerii. Dobre było tam tylko światło. Ciasno, duszno, latem gorąco, jesienią wilgotno, zimą zimno. Rzeźba i Grafika na przemian w jednej piwnicy też nie miały się lepiej. Pani Dyrektor Krystyna Brinkiewicz podejmuje decyzję o adaptacji nieużywanego, zaniedbanego budynku. Zachowując starą zewnętrzną strukturę i wygląd, urządzono wewnątrz trzy wygodne pracownie. Malarstwu przypadło miejsce na górze.

            Nauczycielami przedmiotu są czynni artyści, prezentujący cyklicznie swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych, biorący udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, nie tylko w kraju:

   Aleksandra Hońko - malarka, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Zbigniew Chrostek – malarz, rzeźbiarz, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  Rysunku uczyli też: Adrianna Ronżewska Kotyńska – architekt i Janusz Kozak - grafik, oboje po  Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Janusz Kozak przedtem ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy.

            Do Rysunku i Malarstwa, jako jednego z głównych przedmiotów artystycznych, przywiązujemy w naszym Liceum dużą wagę. Te dwie klasyczne dziedziny sztuki mają wpływ na większość działań plastycznych. Rysunek bowiem, jako narzędzie, służy we wszystkich dyscyplinach od malarstwa, przez grafikę, rzeźbę po wszelkiego rodzaju projektowania użytkowe, architektoniczne czy multimedialne. Sam może też być dyscypliną niezależną. Jak głosi stara sentencja, „rysunek jest prawdą sztuki”, mówi wszystko o umiejętnościach artysty. Malarstwo zaś kształtuje wrażliwość na kolor, kompozycję, otwiera szerokie wrota wyobraźni i kreatywności. Wiele razy wieszczono upadek, wręcz śmierć malarstwa. Jednak rozwój cywilizacyjny ani żadne nowoczesne wynalazki nie wyhamowały w człowieku tej wielkiej, pierwotnej namiętności.

            Na zajęciach uczniowie realizują zespołowy program autorski, opracowany wspólnie na podstawie programowej, pozostawiający jednak margines na indywidualne podejście do przedmiotu przez poszczególnych nauczycieli. W zakres programu wchodzą: szkice, krótkie i wieloetapowe studia rysunkowe i malarskie martwych natur i postaci. Szczególny nacisk kładzie się na opanowanie perspektywy i anatomii człowieka, ale też na kompozycję, wrażliwość na kolor, umiejętność operowania pojęciami abstrakcyjnymi, takimi jak walor, kontrast, plama, rytm ... Usytuowanie i otoczenie szkoły daje możliwość wyjścia z zajęciami na zewnątrz, zatem przerabiane są również motywy przyrodnicze i architektoniczne oraz szeroko rozumiany pejzaż. To przydaje się później, bowiem trzecią klasę kończy wyjazd na obowiązkowy plener malarski. Plenery odbywają się w różnych, czasem odległych miejscach: nad morzem, w górach. Jeden z plenerów odbył się nawet w Berlinie.

W czwartej klasie uczniowie realizują indywidualne projekty rysunkowe i malarskie. Zwykle są to ich pierwsze próby wyrażenia własnych, oryginalnych wizji plastycznych. Próbują też znaleźć swój niepowtarzalny język ekspresji.

            Wyposażenie pracowni pozwala na lekcje teoretyczne i różnego rodzaju prezentacje multimedialne. Dodatkowo uczniowie biorą udział w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Liczne nagrody i wyróżnienia oraz wyniki dorocznych, Makroregionalnych i Ogólnopolskich Przeglądów z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby stawiają stosunkowo młodą placówkę w czołówce rankingu liceów plastycznych w Polsce.

            Niemal codzienna, nadprogramowa obecność uczniów na zajęciach dodatkowych jest świadectwem dobrze funkcjonującej  pracowni.

Zbigniew Chrostek,
nauczyciel rysunku i malarstwa


Zdjęcia

 Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus