DE EN PL
10-lecie LP

Pedagog/ psycholog

Psycholog               Anna Miazga

Poniedziałek            8.45-10.45

 

Pedagog                  Edyta Wronowska

Wtorek                     9.40-14.40

Środa                       7.30-11.00

Czwartek                  8.00-10.30

 

 

Kiedy zwrócić się do pedagoga?

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:

•gdy nie radzą sobie z nauką,

•gdy ktoś naruszy ich prawa,

•gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,

•gdy potrzebują pomocy i rady,

•gdy chcą z kimś porozmawiać.

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy, gdy:
•ich dzieci mają trudności w nauce, bądź niepowodzenia szkolne,

• niepokoi ich zachowanie swojego dziecka,

• mają pytania dotyczące funkcjonowania swojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,

• niepokoi ich fakt, że ich dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi,

• wyjeżdżają na dłużej za granicę i nie wiedzą, jakich procedur dopełnić.

 


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus