DE EN PL
10-lecie LP

Liceum Plastyczne

Przyszedłem na świat we wrześniu 2008 roku, choć oczywiście przygotowania do wspaniałej chwili narodzin trwały już od miesięcy.

Mam wielu ojców i kilka matek. Jeszcze więcej przyjaciół.

Jestem młode, powiecie, ale to, co osiągam, jest satysfakcjonujące.

Codziennie odkrywam nowe, poszerzam horyzonty, maluję, rzeźbię, projektuję i fotografuję. To zajmuje mi dużo czasu, ale pozwala czuć się przygotowanym do przyszłej pracy.

W moich ramionach uczniowie i nauczyciele mogą rozwijać skrzydła, a ja wciąż zaskakuję nowością i świeżością.

I mimo tego że już w tej chwili głowa pęka mi od pomysłów, to jednak wiem, że efektów będzie jeszcze więcej.

Przychodzą do mnie utalentowani ludzie, pomagam, wspieram, mobilizuję i odbieram nagrody wraz z nimi, zbieram miłe słowa.

Bez tych ludzi mnie nie ma, więc szanuję ich ciężką pracę, pasję, a czasem nawet uronioną łzę.

Dorastam i dojrzewam.

Zmieniam się.

Każdy kolejny rocznik zostawia na moich murach i w mojej pamięci trwały ślad.

Absolwenci tu wracają, bo za mną tęsknią, a ja zawsze witam ich z uśmiechem.

Wiele przede mną.

W nowe pięć lat wchodzę więc z doświadczeniem i wizją, że będę coraz nowocześniejsze, piękniejsze, kreatywniejsze.

Kocham młodzież, sztukę i marzenia.

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym


Szanowni Panstwo,

To już siódmy rok. Za kilka dni szkołę ukończy czwarty rocznik uczniów. Kwiecień to czas szczególnie bardzo gorący - ostatnie szlify abiturientów przed oddaniem prac dyplomowych. A przed nimi egzamin z historii sztuki, obrona pracy z wybranej specjalizacji i w niedługim czasie egzaminy maturalne.

Przedstawiciele klasy trzeciej jadą na Makroregionalny Przegląd Szkól Plastycznych do Olsztyna. To konfrontacja prac naszych uczniów z rysunku, malarstwa i rzeźby z pracami z innych - 16 szkół makroregionu.  Pokazaliśmy bardzo dobry poziom kształcenia w zakresie przedmiotów artystycznych, zajmując I miejsce w makroregionie w roku ubiegłym oraz III dwa lata temu. Nasi uczniowie zostali laureatami i mogli walczyć o indeksy uczelni artystycznych. Natalia Magalska w roku 2013 zajęła I miejsce w kraju w etapie centralnym, a Adrianna Leszczyńska VII w 2014. Obie uczennice otrzymały indeksy oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie po zestawieniu wyników z przeglądów z wszystkich szkół w kraju uplasowaliśmy się ex æquo z Zespołem Szkół Plastycznych w Krakowie na czwartym miejscu.

O wysokim poziomie kształcenia artystycznego w naszej szkole świadczy także ilość otrzymanych nagród i wyróżnień zdobytych przez naszych uczniów zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych konkursach plastycznych oraz przyznane stypendia – łącznie od momentu powstania szkoły dawno przekroczyliśmy już liczbę 100!

Staramy się stwarzać okazje do wszechstronnego rozwoju młodzieży, umożliwiając jej  uczestnictwo w różnorodnych przedsięwzięciach i projektach. Rozpoczęliśmy już trzeci projekt wymiany międzynarodowej. Po realizacji dwóch typu Comenius (Art Connecting Us oraz European Environment Ambassadors) przyszła kolej na Erasmus+, który rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku. W marcu gościliśmy uczniów i nauczycieli z Turcji, Belgii, Słowacji, Słowenii i Rumunii. Przed nami zwiedzanie krajów naszych parterów, poznawanie  ich tradycji, kultury oraz szlifowanie języka w praktyce!

Kończymy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POKL: Umiem - Pracuję - Projektuję. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z sitodruku, animacji filmowej i grafiki 3d, wizytach studyjnych oraz miesięcznych stażach u pracodawców. Zakupiliśmy wyposażenie do prowadzenia tych działań, które będzie służyć uczniom przez następne lata.

Efekty pracy w zajęciach dodatkowych zaprezentujemy już w czerwcu.

Podejmujemy szereg działań zmierzających do polepszenia infrastruktury szkoły. Niezmiernie cieszy nas fakt,  iż niebawem rozpoczniemy rozbudowę pracowni artystycznych. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Już od stycznia 2016 roku uczniowie będą tworzyć w nowych pracowniach: rzeźby, technik graficznych i pracowni intermedialnej. Znacznie poprawi się komfort pracy i bezpieczeństwo.

Nie sposób  nie wspomnieć o działaniach wspieranych przez Stowarzyszenie TalentArt funkcjonujące przy szkole. Dzięki środkom pozyskanym przez prężnie działających nauczycieli realizujemy mnóstwo projektów mających wpływ na życie naszej szkoły.

Już po raz czwarty organizujemy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Inspirowane wsią dla uczniów szkól plastycznych oraz Konkurs KOLOR dla uczniów szkól gimnazjalnych. Dzięki działaniom Stowarzyszenia nasi uczniowie  klas III i I co roku wyjeżdżają na plenery. 

Właśnie rozpoczęliśmy realizację projektu Sztuka (na) Ulicy, dofinansowanego przez  Fundację BZWBK w ramach programu: Bank Aktywnej Młodzieży. Uczniowie klasy II  m.in.: pojadą do Gdańska w celu zwiedzenia Kolekcji Malarstwa Monumentalnego na Zaspie i poznania słynnego w Europie wielkoformatowego malarstwa ściennego. Następnie przystąpią do szeregu działań w przestrzeni miejskiej - związanych ze street artem (sztuką ulicy). Podejmiemy próbę ożywienia na kilka dni elbląskich ulic nazwanych imionami i nazwiskami znanych polskich artystów: Juliana Fałata, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Artura Grottgera oraz Leona Wyczółkowskiego. Będzie się działo!

 Nasze działania nie skupiają się jedynie wokół przedmiotów artystycznych. Bierzemy udział w Przeglądach Teatrów Offowych, konkursach literackich i językowych. O naszych sukcesach możecie przeczytać w aktualnościach.

 Uczniowie po czterech latach nauki mają możliwość wybrania dalszej drogi kształcenia w dowolnym kierunku. W zależności od zainteresowań proponujemy młodzieży realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Mamy również nadzieję, iż nasi absolwenci z tytułem plastyka, pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, poradzą sobie, ponieważ wyposażamy ich w umiejętności warsztatowe w zakresie projektowania oraz tak bardzo pożądane zdolności interpersonalne oraz technikę pracy w zespole.

 Już teraz zapraszam wszystkich Państwa na zbliżające się wystawy uczniów Liceum Plastycznego:

30 kwietnia o godz. 18.00 – Centrum Sztuki Galeria EL:  Wystawa Prac Dyplomowych. W tym roku oprócz dyplomów zobaczyć będzie można prace aneksowe z rysunku, malarstwa, rzeźby, technik graficznych.

25 czerwca 2015 o godz. 18.00 – CSE Światowid: Wystawa Końcoworoczna. Zaprezentujemy prace powstałe we wszystkich pracowniach w tym roku szkolnym.

 Uczniów klas III gimnazjum i ich rodziców zapraszamy na drzwi otwarte: 25 kwietnia 2015 (sobota) i 22 maja 2015 (piątek). To doskonała forma spotkania bezpośredniego z obecnymi uczniami szkoły, nauczycielami, dyrektorem. Skorzystajcie z możliwości zwiedzenia szkoły, obejrzenia prac i podjęcia słusznej decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia. 

Niewątpliwie w naszej szkole dużo się dzieje.

Zapraszamy!

Krystyna Brinkiewicz, 01.04.2015r.To już czwarty rok działalności Plastyka w Gronowie Górnym .niedziela, 11 marca 2012 15:42

Czas szybko mija i wiele się wydarzyło. Zaczynaliśmy w Zespole Szkół, obecnie, od 1 września 2012, funkcjonujemy już jako Liceum Plastyczne. Z roku na rok staramy się doskonalić proces kształcenia, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, doposażać pracownie. Milowym krokiem było pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na adaptację budynku gospodarczego. Obecnie mieszczą się tam pełne artystycznego klimatu pracownie rysunku i malarstwa, rzeźby i grafiki warsztatowej. Z funduszy MKiDN udało się nam pozyskać ponownie środki na wyposażenie pracowni komputerowej, gdzie prowadzone są zajęcia z technik graficznych komputerowych, reklamy wizualnej, fotografii oraz technologii informacyjnej.   Możemy być dumni ze studia fotograficznego wyposażonego w nowoczesne systemy oświetlenia i wysokiej klasy aparaty. Zajęcia z fotografii odbywają się również w pracowni fotografii analogowej.

Bezsprzecznie atutem szkoły są mało liczebne klasy. Zajęcia językowe odbywają się z podziałem na grupy, a o przydziale ucznia do tychże decyduje poziom umiejętności językowych.

Ten rok jest dla nas bardzo pracowity. Przed nami pierwsze dyplomy i egzaminy maturalne.

Prace dyplomowe są już na ukończeniu. Tematy, jakie realizują uczniowie, są pełne nowatorskiego podejścia i pokazują umiejętności zdobyte podczas czteroletniej nauki. Wśród prac dyplomowych są m.in.: projekt okładki do płyty muzycznej, projekt identyfikacji wizualnej firmy (logo, wizytówka, gadżet, plakat reklamowy), projekt kalendarza autorskiego, realizacja plakatu społecznego, projekty biżuterii, opracowanie poligrafii ślubno- weselnej, identyfikacja graficzna płyty CD gry komputerowej (okładka pudełka, naklejka na płytę, plakat promocyjny, koszulka, ulotka reklamowa).

Absolwent Liceum Plastycznego posiada umiejętności warsztatowe jakże ważne na dzisiejszym rynku pracy. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze tablo LP, zrobione i zaprojektowane samodzielnie przez uczniów klasy IV.

Mamy nadzieję, iż podczas egzaminów maturalnych młodzież zaprezentuje się równie imponująco. Oprócz przedmiotów obowiązkowych 87% uczniów będzie zdawało egzaminy dodatkowe takie jak: geografia, WOS, język niemiecki, w tym również na poziomie rozszerzonym: język angielski, historia sztuki, matematyka. Ich dalsze plany związane są z różnymi kierunkami studiów od humanistycznych poprzez artystyczne do ścisłych.

Podczas nauki w Liceum Plastycznym uczniowie mają wiele możliwości korzystania z różnych form kształcenia. Szkoła uczestniczy w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, spotkaniach z artystami w CS Galeria EL.

Dzięki realizacji programu Comenius wyjeżdżaliśmy do Hiszpanii, w maju jedziemy do Francji, gościliśmy gości z Walii, Francji, Hiszpanii, Rosji. Mamy nadzieję, że nawiązania współpraca ze szkołami artystycznymi z Wenecji, Rygi, Istambułu też zaowocuje ciekawymi pomysłami. Co roku uczniowie Plastyka mają możliwość wyjazdu do Niemiec, do zaprzyjaźnionego regionu Steinburg.

Dzięki funkcjonowaniu przy szkole Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły wspierane są działania urozmaicające proces edukacyjny finansowane ze środków Powiatu Elbląskiego, Fundacji BZ WBK, Fundacji PZU, Miasta i Gminy Tolkmicko, takie jak: plenery, wyjazdy do Galerii, muzeów, zakup materiałów plastycznych.

Szkoła jest już znana w Polsce dzięki zajmowaniu przez naszych uczniów wysokich lokat w konkursach plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku organizujemy I edycję konkursu Ogólnopolskiego dla szkół plastycznych.

Już dzisiaj zapraszamy zarówno na wernisaże prac dyplomowych 26 kwietnia oraz wystawy pokonkursowej 13 września w CS Galeria EL.

Dużo się u nas dzieje. Dołącz do nas!Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus