Stowarzyszenie TalentArt zaprasza zainteresowanych uczniów klas VIII szkoły podstawowej na zajęcia z rysunku, malarstwa i rzeźby przygotowujące do egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych. Zajęcia rozpoczynają się z początkiem lutego 2020 roku.

Odpłatność za zajęcia - 10 zł.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie poniższego formularza i przesłanie do szkoły:


Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone *
Imię i Nazwisko:*
E-Mail: *
Nazwa szkoły (szkoła podstawowa),*
Adres szkoły (szkoła podstawowa),*
Klasa (profil):
Wiek:*
Telefon Kontaktowy:*
Adres Zamieszkania:* ulica i nr lokalu:
Kod pocztowy i miasto:
Dotychczasowe osiągnięcia artystyczne:*
(wypisz po przecinku, w razie ich braku wpisz: "brak")
Preferowany Język Obcy:
Tak
Tak