DE EN PL
10-lecie LP przeglad Biennale KOLOR

Informacje ogólne

Zainteresowanych uczniów klasy III Gimnazjum prosimy o składanie dokumentów do klasy I Liceum Plastycznego.

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym zaprasza do klasy I o specjalności techiki graficzne, specalizacje: techniki druku artystycznego i projektowanie graficzne.

Specjalizacja wybierana jest w klasie I i realizowana od II klasy. 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły: podanie
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum oraz wykaz ocen za I semestr roku szkolnego 2017/18 wraz z oceną
  z zachowania lub kopie:
   świadectwo ukonczenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego 
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie.

 Szkoła nie należy do elbląskiego systemu REKRUT!

 Na egzamin wstępny kandydaci powinni przynieść:

 • blok rysunkowy A3,
 • farby plakatowe, bądź tempery - pięć kolorów: biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony,
 • pędzle,
 • ołówki (trzy stopnie twardości),
 • długopis

 

Szkoła nie posiada internatu. Nasi uczniowie korzystają z następujących burs na terenie Elblaga.

Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu, ul. Wapienna 17, http://www.bursa3elblag.pl/

Bursa Szkolna nr 2 w Elblągu, Pułaskiego 1A, http://www.bursa2.pl/

Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu, ul. Komeńskiego 37, http://bursa4.elblag.com.pl/

Bursa Szkolna nr 1 – Obrońców Pokoju 40, Tel. 55-233 20 38

Internat  Zespołu Szkół Ekonomicznych, Bema , Tel.: 55 642 98 77

 Dojazd do szkoły autobusem miejskim linii 16 lub 22.

 

Więcej o szkole i działaniach podejmowanych w szkole: Liceum Plastyczne


Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – dobry wybór po gimnazjum

 Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem dalszej drogi kształcenia, zapraszamy do Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

 Liceum Plastyczne to szkoła, która bardzo dobrze przygotowuje w zakresie kształcenia ogólnego. Uczniowie realizują podstawę programową obowiązującą  w liceach ogólnokształcących. Od dziewięciu lat istnienia placówki osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, którego zdawalność jest na jednym z najwyższych poziomów. Uczniowie mają do wyboru przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, język angielski, historia sztuki, ale także informatyka. Kontynuują naukę na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologia angielska, historia sztuki, języki wschodnie. Z powodzeniem dostają się na kierunki ścisłe, takie jak architektura, budownictwo, geodezja.

 Obok kształcenia ogólnego uczniowie realizują kształcenie zawodowe. Oprócz tradycyjnych przedmiotów artystycznych, będących podstawą do dalszego kształcenia zawodowego, uczniowie doskonalą  nowoczesne technologie i techniki obecnie bardzo przydatne w branży reklamowej i projektowej: podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego, w tym powszechnie stosowaną technikę sitodruku.

 O wysokim poziomie kształcenia zawodowego świadczą zdobywane co roku  liczne nagrody w prestiżowych konkursach oraz otrzymywane przez uczniów szkoły Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Co po Liceum Plastycznym?

Zwieńczeniem nauki w Liceum Plastycznym jest egzamin dyplomowy i otrzymanie tytułu PLASTYKA. Egzamin dyplomowy to popis umiejętności zawodowych ucznia i jego warsztatu. W roku 2017 zawód plastyka został wpisany do Polskiej Ramy Kwalifikacji i otrzymał poziom V. Oznacza to, że oprócz charakterystycznych dla kształcenia zawodowego treści wkracza również na pole zagadnień typowych dla kształcenia wyższego. Po zakończeniu nauki w szkole absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia na poziomie akademickim.

 Nasi absolwenci wybierają różnorodne kierunki kształcenia artystycznego: multimedia, wzornictwo przemysłowe, grafika, malarstwo, rzeźba, scenografia, edukacja artystyczna, historia sztuki na uczelniach w całej Polsce. Prowadzą z powodzeniem również własną działalność gospodarczą.

 Nauka w „Plastyku” to nie tylko praca z pędzlem i ołówkiem…

 Uczniowie od drugiego roku nauki realizują  wybraną specjalność artystyczną. 

 Projektowanie graficzne: W czasie 4 letniej nauki uczeń buduje własny  przekaz wizualny, przeznaczony przede wszystkim do druku – poligrafia. Efektem końcowym są plakaty, ulotki, ilustracje do książek, okładki płyt, komiksy, foldery, identyfikacja graficzna firm: logo, wzory wizytówek itp..Projekty realizowane są w różnorodnych technikach począwszy od  prac ręcznych w tradycyjnych technikach malarskich, rysunkowych poprzez fotografię, obróbkę cyfrową w programach graficznych w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy.

 Zajęcie polegają na cyklicznych spotkaniach podczas których każdy uczeń otrzymuje indywidualną korektę swoich prac. Zajęcia praktyczne to omówienie, dyskusja na temat projektów wstępnych i realizacja wybranych, najlepszych.  Celem nauki jest kształtowanie abstrakcyjnego myślenia, rozwijanie wyobraźni metaforycznej, świadomego posługiwania się znakiem, obrazem, literą.

  Techniki Druku Artystycznego łączy w swoim programie zagadnienia z zakresu grafiki warsztatowej i projektowej. Uczeń poznaje warsztat poprzez ćwiczenia wykorzystujące techniki graficzne, m.in.: linoryt, drzeworyt, serigrafia, sucha igła, szablon, a także zadania projektowe, m.in.: plakat, okładka i ilustracja do książki, projektowanie nadruków na tkaninę. Zatem nauka ma na celu nie tylko zdobycie zawodu w wybranej specjalizacji, ale głównie przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy na polu grafiki (warsztatowej i projektowej) i do świadomego uczestniczenia w kreowaniu kultury, jak i świadomego jej odbioru.

 Liceum Plastyczne jest wyjątkowym miejscem. Cztery lata w szkole to liczne wyjazdy z programów Erasmus+, warsztaty ze znanymi artystami, staże u pracodawców, organizacja ciekawych eventów i przedsięwzięć. 

Zapraszamy!

 


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus